В музиката са закодирани събития от историята на човечеството

Музиката може да разкрие събития от историята на човечеството по същия начин, по който това правят фрагменти от древни глинени съдове или пък човешки кости, сочат резултатите от изследване.Музиката може да разкрие събития от историята на човечеството по същия начин, по който това правят фрагменти от древни глинени съдове или пък човешки кости, сочат резултатите от изследване.

Психологът Стивън Браун от Университета Макмастър заяви, че историята на човечеството е оставила своя отпечатък в музиката – сложната комбинация от ритми, тонове и аранжименти сформира код, който учените могат да разчетат по същия начин, по който изменения в човешката ДНК или езика.

„Музиката е неизползван маркер за миграциите на хората, с който може да се опознае по-добре историята на човешките популации“, поясни ученият.

Изследователите под ръководството на Браун сравнили митохондриална ДНК на 9 популации от коренното население на Тайван с фолклорната им музика. Оказало се, че музиката и генетичния анализ разкриват сходна картина за това как популациите са се променяли и са си взаимодействали през последните 6000 години.

Учените събрали и изследвали 220 тайвански песни, записани от 1940 г. насам. Резултатите от това изследване те сравнили с ДНК проби от 1050 души от различни части на отрова. Когато ставало въпрос за изменения, протичащи в течение на хиляди години, двете коренно различни проучвания показвали значителни сходства. 

„Резултатите показват, че музиката може да е хранилище на научна информация за хората, които са я създали“, отбеляза Браун. Тази информация се добавя към историята за човешкото минало. Ние имаме нужда от повече сведения и това е нов вид, който можем да прибавим към останалите“. 

„Езикът и гените се променят бавно с времето, а музиката може да прави това много по-бързо“, казва още Браун. „Получените резултати подкрепят виждането, че музиката съдържа в себе си елементи, които са древни. Освен че може да еволюира бързо, тя може също така да запазва следи от случили се в далечното минало миграции на популациите“, обяснява ученият. (Източник: БТА)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!