Златото на Земята е дошло от сблъскващи се мъртви звезди

Художествена концепция за сблъскващи се неутронни звезди. Изображение: Dana Berry, SkyWorks Digital, Inc.

Художествена концепция за сблъскващи се неутронни звезди. Изображение: Dana Berry, SkyWorks Digital, Inc.

Странно излъчване в космоса предостави нови данни в подкрепа на тезата, че цялото злато на Земята е „произведено“ вследствие на сблъсъци между мъртви звезди.

Астрономите знаят, че термоядреният синтез в ядрата на звездите създава по-леки елементи като въглерода и кислорода. Подобни реакции обаче не могат да генерират тежки елементи като златото.

Отдавна се смята, че това вещество се създава в тип звездна експлозия, известна като свръхнова. С нея обаче не може да се обясни цялото количество от скъпоценния метал в Слънчевата система.

Преди около десетилетие резултатите от изследване на европейски учени, използвали суперкомпютри, показаха, че златото, платината и други тежки метали вероятно се формират, когато две неутронни звезди се сблъскат и се слеят. Неутронните звезди са звездни реликви – колабирали под силата на собствената си гравитация ядра на масивни звезди.

Миналия месец телескопи идентифицираха такава експлозия и наблюденията подкрепиха виждането, че златото в накитите ни е създадено при подобни редки сблъсъци далеч преди раждането на Слънчевата система преди около 4,5 милиарда години.

Хората „се разхождат наоколо с малко, миниатюрно късче от Вселената“, заяви ръководителят на изследването Едо Бърджър от центъра по астрофизика Харвард Смитсониън.

Сблъсъкът на мъртвите звезди е наблюдаван от телескопа „Суифт“ на НАСА, който е регистрирал изригване на гама лъчи. Космическата колизия се е случила в далечна галактика, на разстояние около 3,9 милиарда светлинни години, а регистрираното гама лъчение е било с продължителност само частица от секундата.

Като използвал наземни телескопи и космическия телескъп „Хъбъл“, екипът на Бърджър забелязал странно остатъчно излъчване в инфрачервения диапазон, след изригването на гама лъчите. То не изчезнало няколко дни поред и според учените може да докаже, че тежки елементи като златото се изхвърлят по време на подобни космически сблъсъци.

Изследователите смятат, че лъчението е било излъчено от екзотични радиоактивни елементи. Богатият на неутрони материал, изхвърлян при колизията на неутронни звезди може да генерира такива елементи. След това те подлежат на радиоактивен разпад, в резултат на което се получава лъчение доминирано от инфрачервена светлина – точно както е в наблюдението.

„Оценката ни е, че количеството злато създадено и изхвърлено по време на сливането на двете звезди може да достига и 10 лунни маси“, казва Бърджър. (Източник: БТА, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!

Тагове: