Бръмбари с ботуши, или как насекомите ходят по тавана без да падат

Уникалната структура на крачетата на калинките е в основата на "катераческите" им способности. Снимка: Michaela Kobyakov

Уникалната структура на крачетата на калинките е в основата на "катераческите" им способности. Снимка: Michaela Kobyakov

На всички ни е известно, че много насекоми са способни да ходят по стените и тавана без това ни най-малко да ги затруднява. Може би и затова сме престанали да се удивляваме на това грубо незачитане на законите на гравитацията.

В нова публикация учени от университета Кийл разкриват какви невероятни материали стоят в основата на тези способности. Д-р Ян Майкълс и неговите колеги  използвали модерни технологии – лазерно-сканираща конфокална микроскопия и микроскопия на атомните сили – за да изследват крачетата на калинки. 

„На всяко краче има фини прилепящи косъмчета, които позволяват на насекомото да се задържа на повърхностите по изключително впечатляващ начин“, обяснява д-р Майкълс. „Резултатите ни показват, че отделни части от едно единствено косъмче включват различни вещества и свойства. Докато основите им са сравнително твърди и нееластични, материалът на върха на всеки косъм е много мек и гъвкав“, допълва той. Според учените това позволява на върха на косъмчетата да се „нагажда“ към неравни повърхности, което позволява по-добро сцепление.

Екипът на д-р Майкълс достигнал до тези заключения като анализирал протеинът резилин, които е в основата на мекотата и еластичността на горната част на косъмчетата. Този протеин фигурира в много и различни структури в тялото на насекомите – крилата и ставите на крачката например.  (Източник: Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!