Дешифрираха генома на уникална рибка

Геномът на рибата зебра е много сходен с този на хората - 70 на сто от гените, кодиращи протеини, са свързани с човешки аналог, а припокриването е още по-голямо по отношение на болестите - 84%. Снимка: ewanr/flickr

Геномът на рибата зебра е много сходен с този на хората - 70 на сто от гените, кодиращи протеини, са свързани с човешки аналог, а припокриването е още по-голямо по отношение на болестите - 84%. Снимка: ewanr/flickr

Британски учени дешифрираха генома на рибата зебра, която често е използвана като модел в изследвания на човешки болести. Резултатите показаха, че 70 на сто от гените й, кодиращи протеини, имат аналог при хората.

ДНК на рибката е дешифрирана с толкова голяма прецизност, за да се правят сравнения с човешката генетична карта. Само два други генома са разкодирани до такава степен – човешкият и този на мишката.

На пръв поглед изглежда странно да се изследва рибата зебра, но генетичният й профил е много сходен с този на хората – 70 на сто от гените, кодиращи протеини, са свързани с човешки аналог, а припокриването е още по-голямо по отношение на болестите – 84%.

Поради тази причина рибата зебра е допринесла за по-доброто разбирането на рака и сърдечносъдовите заболявания. Освен това значително е обогатила познанията ни за развитието на мускулите и органите, както и за гените взимащи участие в мускулната дистрофия.  

„Лесно можем да направим промени в генома [на рибата зебра], които имат отношение към човешкото здраве и заболявания“, казва Лионард Зон от Детската болница на Бостън. „Това позволява да се постигне по-добро разбиране за функцията на гените и да бъдат намерени нови цели за медикаментозно лечение“, допълва той.

Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature. (Източник: БТА)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!