Клуб за научни дискусии в Националния природонаучен музей

Снимка: Marc Wathieu (CC BY-NC 2.0)

Снимка: Marc Wathieu (CC BY-NC 2.0)

Националният природонаучен музей при БАН има удоволствието да ви покани на първата среща на Клуба за научни дискусии.

Клубът за научни дискусии (Journal Club) е широко разпространена практика в академичните среди в световен мащаб.

Целта е да се предостави среда на студентите, докторантите и научните работници за развитието на дебати върху конкретен научен проблем, да се информират участниците за най-новите открития в дадена научна област и да се улесни и насърчи ползването на научна литература.

Кой може да участва? Срещите са подходящи както за студенти и докторанти, така и за научни работници в сферата на биологията и естествените науки. Входът е свободен, местата са 40 и се заемат по реда на пристигане.

Заповядайте на 13.12.2013 г. от 18:30 в зала „Риби“ на Националния природонаучен музей. Моля ползвайте служебния вход откъм Руската църква.

Програма: 18:30 – Откриване

18:40 – Представяне на целите и задачите на клуба

19:00 – Презентация върху научна статия (статията можете да видите тук)

19:15 – Дискусия

19:30 – Закриване на срещата

Националният природонаучен музей се намира на адрес бул. Цар Освободител 1, до Руската църква.

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!

Тагове: