Лишей оцеля в космоса

Лишеи подложени в течение на 18 месеца на космически условия – вакуум, директна слънчева светлина, космически студ – продължават да растат нормално след завръщането си на Земята.

Това са част от резултатите от експеримента „Expose-E”, проведен на Международната Космическа Станция през 2008-2009 г., които бяха публикувани в специален брой на „Astrobiology”. В рамките на изследването на ESA (Европейска Космическа Агенция), 664 биологични и биохимични проби са оставени в открития космос за период от година и половина.

Разкритието се интерпретира като сериозен довод в полза на хипотезата за панспермията, според която животът е способен да прескача от планета на планета, пренасян от астероиди.

Лишеите както и другите организми, участвали в експеримента, били разположени в съоръжение инсталирано извън Международната Космическа Станция. То включвало три отделения: в две от тях се тествала издръжливостта на организмите на условията на космоса – космически йонизиращи лъчения, електромагнитни лъчения, температурни екстремуми и вакуум. В третото се симулирали условията на повърхността на Марс.

При някои от пробите с лишеи прозорчетата с дебелина 8мм, инсталирани на всяко от отделенията, били отворени за цялата продължителност на експеримента. Организмите не само оцелели в суровите условия на открития космос, но се завърнали към нормалното си съществуване обратно на Земята.   

„Ние изследваме границите на възможностите на живота” казва Рене Деметс, биолог работещ в ESA. „Тези организми изпадат в латентно състояние до настъпването на по-благоприятни условия”.

Благодарение на „Expose-E” е събрано огромно количество данни, а учените вече планират провеждането на нова мисия през 2013 г.

„Резултатите от астробиологичните експерименти на мисията Еxpose-E са вълнуващи, защото тестват възможността на живота да оцелява в суровите условия на открития космос” казва Шери Кейди, главен редактор на „Astrobiology”. „Подобни мероприятия са от критично значение за успеха на бъдещи мисии изучаващи слънчевата система” добавя тя.

Източник: Европейска космическа агенция

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!