Под океана процъфтява може би най-голямата екосистема на планетата

Марк Левер обработва скални проби от под-океанската земна кора. Снимка: Jesper Rais, AU Communication

Марк Левер обработва скални проби от под-океанската земна кора. Снимка: Jesper Rais, AU Communication

Учени потвърдиха съществуването на цяла екосистема, която живее без светлина и кислород в земната кора под океана. Наричат я „тъмната биосфера“.

Тя има потенциал да е една от най-големите екосистеми на планетата, защото океанската кора заема 60 процента от земната повърхност. Микробите живеят в базалта, като разчитат за прехраната си на минерали. Енергия получават от химическите реакции между водата и скалното вещество

„Данните ни показват, че това е екосистема, която се основава на хемосинтеза, а не на фотосинтеза, което я превръща в първата голяма екосистема на Земята базирана на хемосинтеза“, каза Марк Левер, микробиолог от университета Орхус в Дания.

Пробите са извадени под 2,5 км вода и стотици метри седимент край западното крайбрежие на САЩ. От изследвания на други екипи е известно, че морската вода там циркулира през кората. Микроорганизмите в океанската кора са разнородни, „поглъщат“ водород, въглерод, фосфор и други елементи.

Международният екип от учени е съсредоточил изследването си върху произвеждащи метан и редуциращи сяра бактерии. Те се хранят с неорганични молекули, образувани при химическото взаимодействие на скалата и водата. След като са се „нахранили“, микробите отделят метан или сероводород.

ДНК данни показват, че организмите са съвременни, а не фосили на 3,5 милиона години, на колкото е базалтът. „Резултатите са изключително важни за разбирането на дълбоката биосфера в подобна среда на твърди скали“, каза Катрина Едуардс от университета на Южна Калифорния. „Океанската кора е най-повсевместната екосистема на планетата… Ние имаме такова едностранчиво отношение към светлината, защото живеем в такава среда, но по-голямата част от биосферата съществува в тъмнина“.

„Там може да има значителна биомаса организми, преобразуващи въглеродния двуокис в биомаса и действащи като въглероден кладенец“, каза Левер. „Знаем също, че близо 4 процента от обема на земния океан циркулира през кората. Затова има много начини, по които микроорганизмите от кората могат да въздействат на глобалните цикли на елементите.“

Изследователите смятат, че не цялата океанска кора предлага условия, които да поддържат такива активни екосистеми. В някои райони може да липсва циркулираща вода, или да са изчерпани запасите от окислени минерали и затова да няма енергия за живот. В някои части на кората пък микроорганизмите са аеробни (разчитат на кислород).

Според учените откриването на микроорганизми в базалта не е изненадващо. Базалтовата кора вероятно е била първата подходяща за живот среда на Земята, а за произвеждащите метан бактерии се смята, че са първите еволюирали на планетата. (Източник: БТА)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!