Реконструираха най-ранния прародител на плацентните бозайници

Малкото космато насекомоядно, както си го представя художникът Карл Бюл

Малкото космато насекомоядно, както си го представя художникът Карл Бюл

Голям международен екип реконструира общия прародител на всички плацентни бозайници – от мишките, през хората, до китовете, използвайки най-големия набор от данни за генетични и анатомични характеристики, създаван досега. Резултатите им са публикувани в сп. „Сайънс“ днес. 

Маурин О’Лиъри от Американския природонаучен музей, ръководител на изследването, описва животинчето: „Малък, кафяво-сив вид, по-голям от мишка, около 250 грама, това е бил насекомояден бозайник, който живеел в така наречения ранен палеоцен – времето, след изчезването на динозаврите. […] Официалното му име е „хипотетичния плацентен прародител”, тъй като всъщност нямаме вкаменелост”

При липса на вкаменелост практиката е да се прибягва до генетична и анатомична информация, за да се„върне времето”, започвайки от по-нови видове, за които има повече данни. Проблемът е, че еволюционната история, написана чрез анатомични подходи, може да се различава значително от тази, основаваща се на ДНК анализ.

В изследването са се опитали да комбинират добрите качества и на двата вида анализи. За целта са прибегнали към обществено-достъпната платформа Morphobank, в която е възможно да се използват алгоритми за налагане на анатомични снимки с филогенетични матрици („еволюционни дървета”, създадени на базата на генетични секвенции) Екипи от 11 различни института са качили огромно количество данни в базата и така са създали предпоставка за надеждни резултати.

„Анализът на масивната база данни показва, че плацентните бозайници произхождат от Мезозоя”, каза Маурийн О’Лиъри, „Видове като гризачите и човекоподобните не са споделяли Земята с нелетящи динозаври, а по-скоро са произлезли от общ прародител – малко насекомоядно животинче – малко след изчезването на динозаврите”

Morphobank позволява комбинирането на генетична и анатомична информация за еволюционен анализ

Morphobank позволява комбинирането на генетична и анатомична информация за еволюционен анализ

Дървото на живота, направено в това изследване, показва, че плацентните бозайници са започнали да еволюират много бързо около 200,000-400,000 години след изчезването на динозаврите – около 36 милиона години по-късно отколкото е изчислено само въз основа на генетичните данни.

Така резултатите оспорват генетичен модел, според който основна причина за образуването на различни видове бозайници е фрагментирането на суперконтинента Гондвана. Но Гондвана се е фрагментирала милиони години преди изчезването на динозаврите – следователно събитието няма общо с възникването на плацентните бозайници.

Още един изненадващ резултат е, че хоботните бозайници (слонове и др.) и други членове на надразред Afrotheria (Африкански зверове) всъщност произлизат от Америките. (Източник: Американски природонаучен музей)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!