Доклад на ООН: акулите в Черно и Средиземно море са застрашени от изчезване

Намаляването на числеността на основните морски хищници в Черно и Средиземно море може да доведе до сериозни последици за екосистемите в тях, се казва в доклада на ООН

Намаляването на числеността на основните морски хищници в Черно и Средиземно море може да доведе до сериозни последици за екосистемите в тях, се казва в доклада на ООН

Популацията от акули в Черно и в Средиземно море рязко е намаляла през последните две столетия и животните са застрашени от изчезване.

Подобен развой може да доведе до сериозни последици за екосистемата в региона, се твърди в публикуван днес в Рим доклад на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН.

През последните 200 години броят на акулите в Средиземно море и „уловното тегло“ са намалели с над 97 процента. В Черно море също са уловени два пъти по-малко от основните видове акули, отколкото в началото на 90-те години на ХХ век, се посочва в доклада.

Подобно намаляване на числеността на основни морски хищници може да доведе до сериозни последици за цялата морска екосистема и да окаже огромно влияние върху хранителните вериги в целия регион, се отбелязва в изследването, извършено от регионално подразделение на FAO, заето в сектора на рибното стопанство.

По данни на FAO, хрущялните риби като акулите и скатовете са най-застрашената група риби от всички, които се срещат в Черно и в Средиземно море. Биологичните им характеристики като ниска плодовитост, късно достигане до зрелост и бавен растеж, ги правят особено уязвими. Поради по-мудното възстановяване на популациите, те са изключително чувствителни и към прекомерния улов и деградацията на жизнената им среда.

Акулите и скатовете обикновено не са обект на целенасочен улов, но в много случаи се хващат случайно. Напоследък набира скорост и преднамерения улов на акули заради бързо растящото търсене на перки, месо и хрущяли. Популациите на животните намаляват също заради корабоплаването, подводното строителство, миньорската дейност и химическото и шумово замърсяване.

От ООН препоръчват на черноморските и на средиземноморските страни да инвестират средства в научни изследвания за установяване на зоните, в които се раждат малките на акулите и скатовете, с цел защитаването им от рибарска дейност. (Източник: БТА, ООН)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!