Историческо решение за защита на слонове, акули и други застрашени животни

Държавите, участващи в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), взеха безпрецедентно решение, гласувайки за специален защитен статут на акули и различни видове тропически дървета. Изображение: CITES

Държавите, участващи в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), взеха безпрецедентно решение, гласувайки за специален защитен статут на акули и различни видове тропически дървета. Изображение: CITES

След зачестилите напоследък притеснителни доклади за потресаващото намаляване на популациите от слонове, акули и носорози в следствие на бракониерство, международната общност реагира решително. 

Тази седмица, на международна среща, която се провежда на всеки три години, с цел регулиране на търговията със застрашени животни и растения, бе засилена защитата за редица видове. Освен намаляването на квотите за търговия със слонова кост и рогове от носорог, държавите, участващи в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), взеха безпрецедентно решение, гласувайки за специален защитен статут на акули и различни видове тропически дървета. 

Това означава, че няколко вида акула и различни видове дървета се прибавят към „анекс II“ на конвенцията, с който се ограничава търговията, когато видовете имат нужда от защита, въпреки, че не са в непосредствен риск от изчезване.

„Мисля, че това е една от най-добрите срещи на страните в конвенцията (COP), на която съм присъствал.  А аз съм присъствал на 14 от тях.“, каза Том Милиткън, който работи за групата TRAFFIC, наблюдаваща търговията с диви животни и е силно ангажиран с дебатите около бракониерството на слонове. 

В друго решение на срещата се декларира, че при залавяне на големи пратки от нелегална слонова кост, трябва да стане задължително ДНК изследването, с което да се установи откъде идва материала и съответно къде са „горещите точки“ на бракониерството, в които трябва да бъдат засилени мерките за сигурност.

Част от текста е преведена от публикация в сп. Nature,  с  разрешението на Macmillan Publishers Ltd: [NATURE NEWS] (Wildlife trade meeting endorses DNA testing of seized ivory), Daniel Cressey (2013). Снимка на извадка: Thomas Breuer.

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!