Древна вода обяснява първата ледникова епоха на Земята

Илюстрация на Земята по време на ледникова епоха. Автор: Ittiz

Илюстрация на Земята по време на ледникова епоха. Автор: Ittiz

Малки мехурчета вода, открити в кварцови зрънца в Австралия, може би ще обяснят настъпването на първата ледникова епоха на Земята, съобщиха учени.

Англо-френският екип анализирал съотношението на изотопите на древен атмосферен газ аргон, разтворен в мехурчетата. Получените резултати показали концентрации, които са много различни от тези във въздуха днес.

Според учените това откритие може да доведе до разрешаването на дългогодишна загадка в науката.

„Геологически сведения показват, че първото голямо заледяване на Земята е настъпило преди около 2,5 милиарда години, а слънчевата светлина е била 20% по-слаба преди и по време на този период, така че цялата вода на Земята е трябвало вече да бъде замръзнала“, казва д-р Рей Бърджис от Университета на Манчестър.  

Екипът изследователи установил, че съотношението между два изотопа на аргона – 40Ar и 46 Ar – в далечното минало е било много по-ниско, отколкото сега. Това, според авторите на публикацията, може да се обясни само с бавното освобождаване на 40Ar от скали и магма през историята на планетата.

Учените използвали съотношението между изотопите, за да разберат как континентите са нараствали с течение на времето. По този начин те заключили, че обема на континенталната кора преди 3,5 милиарда години вече е бил наполовина на днешния. Това от своя страна има отношение към количеството на въглероден двуокис в атмосферата.

„Едно обяснение за това защо Земята не е замръзнала по-рано е висока концентрация на парниковия газ въглероден двуокис в ранната атмосфера – от порядъка на няколко процента – което би помогнало да се задържи топлината от Слънцето. Но как тази концентрация е спаднала беше загадка досега“, казва Бърджис.

„Континентите играят основна роля във въглеродния цикъл на Земята, защото въглеродният двуокис в атмосферата се разтваря във водата, за да образува киселинен дъжд. Въглеродният двуокис премахнат от атмосферата по този начин бива стабилизиран във карбонатни скали, като варовика. Ако вече е съществувала голяма континентална кора – както показваме в изследването – то тогава киселинната ерозия на ранната кора ефикасно би редуцирала нивото на СО2 в атмосферата, за да понижи глобалните температури и да доведе до настъпването на първата голяма ледникова епоха“, обяснява Бърджис. (Източник: Manchester University)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!

Тагове: