Фейсбук харесванията разкриват „интимни подробности“ за потребителите

Учените предполагат, че подобни на приложените от тях техники могат да се използват рутинно с цел извличането на деликатна лична информация от потребителите. Изображение: University of Cambridge

Учените предполагат, че подобни на приложените от тях техники могат да се използват рутинно с цел извличането на деликатна лична информация от потребителите. Изображение: University of Cambridge

Изследване показа, че с висока степен на сигурност могат да се разпознаят редица характеристиките на онлайн потребителите на базата на тяхното съвсем обикновено и „безобидно“ поведение в мрежата – в случая – Facebook харесванията.

Учените от Кеймбриджкия университет установили, че расата, възрастта, сексуалността, употребата на наркотични вещества, политическите убеждения и други характеристики на потребителите, могат да се оценят точно с автоматизиран анализ на харесванията им в социалната мрежа. Информацията, която може да се използва за този анализ, е публично достъпна по подразбиране.

В проучването изследователите описват Фейсбук харесванията като „базисен клас“ от дигитални записи, подобни на търсенето в мрежата и историята на посетените сайтове. Те предполагат, че подобни на използваните от тях техники могат да се използват рутинно с цел извличането на деликатна лична информация.

Учените от Кеймбридж анализирали поведението на 58 000 потребители на социалната мрежа в САЩ, които доброволно споделили лайковете, психометричните си профили и демографските си данни чрез програмата myPersonality. Цялата събрана информацията била обработена с алгоритми, а на базата на нея изследователите създали статистически модели за разпознаване на личностните характеристики. 

Моделът се оказал точен на 88 процента в разпознаването на сексуалността при мъжете. В 95% от случаите вярно разграничавал афроамериканците от представителите на европеидната раса, а в 85% от тях пък успявал да разпознае дали потребителят е демократ или републиканец. Християните и мюсюлманите били точно класифицирани в 82% от случаите.  Сравнително добре се определял статуса на обвързаност, както и употребата на наркотични вещества – между 65 и 73%.

Потребителите рядко кликали на харесвания, които ясно демонстрират тези показатели. Моделите се базирани на заобиколен подход – събирането на огромен брой от по-малко информативни, но по-многобройни харесвания, като такива за музика или телевизионни предавания. 

Учените казват, че този експеримент показва потенциала за персонализиран маркетинг с цел подобряване на онлайн обслужването, но предупреждават и за опасностите от злоупотреба с деликатна лична информация.

Екипът също така тествал и за личностни качества като интелигентност, емоционална стабилност, откритост и екстровертност. Въпреки, че тези показатели са много по-трудни за оценка, точността на анализа била смайваща. (Източник: University of Cambridge)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!

Тагове: ,