Изчислиха времето необходимо за телепортация на 1 човек = 5 квадрилиона години

Британски студенти по физика са изчислили колко време е необходимо за изпращане на данните при телепортирането на човек от повърхността на Земята до космическа станция, която се намира на геостационарна орбита.Британски студенти по физика са изчислили колко време е необходимо за изпращане на данните при телепортирането на човек от повърхността на Земята до космическа станция, която се намира на геостационарна орбита.

Процесът на телепортиране, описан в много фантастични произведения, предполага предаване на разстояние на информация за физическото тяло и последващото й „събиране“ на крайната дестинация.

В статията си студентите от университета на Лейчестър не разглеждат техническите възможности за осъществяването на процеса. Вместо това те изчисляват количеството информация, изпращането на която, според тях, ще съответства на телепортирането на един човек.

В сметките си младите физици приели, че ДНК на една клетка съдържа наследствената информация, необходима за възстановяването на която и да било друга клетка на организма. В този случай, според изчисленията им, необходимата наследствена информация ще заема около 1,2х10 на 10-а степен бита (1 гигабайт = 8,6×10 на 9-та степен бита).

Към това трябва да се добави пълният обем информация, която се съдържа в мозъка на пътешественика, а тя може да заеме до 2,6х10 на 42-ра степен бита. Учените също така са взели предвид и евентуални грешки при предаването на данните, което е увеличило обема им до 4,55х10 на 42-ра степен бита.

Изчислявайки количеството информация, съответстващо на един човек, студентите решили да видят и колко енергия и време ще са необходими за телепортирането.

Те открили, че при честота на канала от 29,5-30 гигахерца скоростта на предаване на данните ще е 2,977х10 на 19-а степен бита в секунда. Тогава за телепортирането на един човек ще са необходими 4,85х10 на 15-а степен години (4,85 квадрилиона години – един квадрилион е равен на 10 на 15-а степен или хиляда трилиона), което надхвърля възрастта на Вселената (14 милиарда години) около 350 000 пъти.

Количеството енергия, нужно за изпращането на данните, зависи от широчината на канала, затова ускоряването на процеса ще увеличи консумацията на енергия, твърдят учените.

„Бързото и евтино телепортиране от гледна точка на потреблението на енергия е отвъд възможностите на съвременните технологии за предаване на данни“, заключават авторите на изследването. (Източник: БТА)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!