Най-солидното доказателство досега, че Вселената е огромна холограма

Илюстрация: m_hweldon/flickr (CC BY 2.0)

Илюстрация: m_hweldon/flickr (CC BY 2.0)

Екип от физици представи едно от най-солидните доказателства за това, че Вселената е огромна холограма. Ако е така, всичко, което ни е известно, може да представлява просто проекция на една скрита двуизмерна реалност.

Идеята за това придобива популярност през 1997 г., когато физикът Хуан Малдасена показва, че свят с 4 измерения може да бъде еквивалентен на свят с по-малко измерения. Подходяща аналогия за това е тази между телевизионния образ – който е двуизмерен – и триизмерния първообраз, сниман от камерите. Двата варианта са напълно еквивалентни, защото всяко взаимодействие в единия е представено и в другия.

Важността на модела на Малдасена се състои в това, че описва свят с гравитация чрез по-прост и по-плосък свят без гравитация. Това може да помогне за преодоляването на несъвместимостта между две от основните теории във физиката – Теория на относителността на Айнщайн, която се занимава с гравитацията, и квантовата теория. Сами по себе си те са изключително добри в описването на обекта който изследват – Вселената в голям мащаб и микро-света.

В повечето случаи не съществува необходимост от обединяваща физична рамка, защото двете теории боравят с коренно различни мащаби.

Това обаче e така докато учените не обръщат поглед към едни от най-мистериозните обекти във Вселената – черните дупки. Те не могат да бъдат описани, с която и да е от двете теории поотделно, защото в този случай огромна маса се свива до безкрайно малка точка – така и гравитацията и квантовите ефекти придобиват значение. Идеите на Малдасена позволяват несъвместимостта на теориите да бъде преодоляна, защото вселена с гравитация може да се сведе до такава, която се базира само на квантови взаимодействия.

Разработките на Малдасена са почти общоприети в научните среди, но до сега нямаше по-солидни доказателства в тяхна подкрепа. Две нови публикации от Йошифуми Хаякутаке от Университета в Ибараки в Япония са сериозна крачка в тази посока. Те показват, че изчисленията за черна дупка във вселена с повече измерения и гравитация са еднакви с тези за много по-плоска и лишена от гравитация вселена.

„Изчисленията изглеждат верни“, казва Малдасена, който понастоящем е в Института за модерни изследвания в Принстън.

„Те потвърдиха с изчисления – може би за пръв път – нещо, за което бяхме уверени, че трябва да е истина, но беше само предположение“, казва Ленард Съскинд, един от авторитетите в съвременната теоретична физика. (Източник: сп. Nature, Macmillan Publishers Ltd: [NATURE] (Simulations back up theory that Universe is a hologram), Ron Cowen (2013).

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!

Тагове: