Бактерии произвеждат дизел в новаторска технология

Дизелът, произведен от специални щамове на бактерията E.coli, е почти идентичен с обикновено дизелово гориво. Снимка: Marian Littlejohn

Дизелът, произведен от специални щамове на бактерията E.coli, е почти идентичен с обикновено дизелово гориво. Снимка: Marian Littlejohn

Екип от Университета на Екзетър, с подкрепата на Шел, е разработил метод, чрез който бактерии произвеждат дизел.

Технологията все още трябва да се развие, за да достигне комерсиално приложение, но дизелът, произведен от специални щамове на бактерията E.coli, е почти идентичен с обикновено дизелово гориво.

Това означава, че не се налага продуктът да бъде смесван с други петролни продукти – нещо, което често е необходимо при биогорива, извлечени от растителни масла. Също така, дизелът може да бъде използван в комбинация с наличните горива в съществуващите механизми, защото не е необходима промяна в двигателите, тръбите и резервоарите.

Според Проф. Джон Лъв от Департамента по биологични науки в Университета на Екзетър, „производството на комерсиално биогориво, което не изисква промени в превозните средства, беше цел на този проект от самото начало. Заменянето на обикновения дизел с въглеродно-неутрално биогориво в комерсиални количества би представлявало огромна стъпка напред в усилията за постигане на целта до 2050 г. въглеродните емисии да се намалят с 80%. Глобалното търсене на енергия се увеличава и гориво, което е независимо както от световните промени в цената на петрола, така и от политическата нестабилност, е все по-привлекателна възможност.“

Бактериите E.coli по естествен път превръщат захари в мазнини, за да изграждат клетъчните си мембрани. Синтетичните молекули на горивото могат да бъдат създадени, използвайки този естествен процес за произвеждане на мазнини. 

E.coli вече се използва в много процеси, свързани с производствата на големи количества продукти във фармацевтичната индустрия.  Биодизелът в момента може да се синтезира само в малки количества в лабораторни условия, но работата продължава, за да се види дали това е добра комерсиална стратегия за набавяне на гориво. (Източник: Университет на Екзетър)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!