ООН: 1/3 от храната в света се изхвърля и е третия най-голям въглероден замърсител

Сметище в щата Аризона, САЩ. Снимка: Alan Levine (CC BY-SA 2.0)

Сметище в щата Аризона, САЩ. Снимка: Alan Levine (CC BY-SA 2.0)

Храната, която човечеството изхвърля, е виновна за отделянето на повече емисии от парниковия газ въглероден диоксид, отколкото която и да е страна в света с изключение на Китай и САЩ, показа доклад на ООН.

Всяка година около една трета от храната за човешка консумация – близо 1,3 милиарда тона – се похабява заедно с цялата енергия, вода и химикали, изразходвани за производството и изхвърлянето й. Близо 30% от световната обработваема площ и обем вода, равняващ се на годишния дебит на река Волга, се използват напразно.

В доклада си, озаглавен „Отпечатъкът на загубите от храна“, организацията на ООН за прехрана и земеделие отчита, че въглеродният отпечатък на неизползваната храна се равнява на 3,3 милиарда тона въглероден диоксид годишно.

Авторите на доклада отбелязват, че по-разумното използване на храната може да допринесе съществено за намаляване на парниковите емисии.

В индустриалните страни хранителният отпадък се дължи на прекомерно купуване и изхвърляне на това, което не се изяжда. В развиващите се страни е по-скоро резултат от неефективно земеделие и недостиг на съоръжения за правилно съхранение на продуктите.

„С ограничаването на загубите от храна не само ще се избегне изразходването на оскъдни природни ресурси, но ще намалее и необходимостта от увеличаване на производството на храна с 60%, за да се посрещнат нуждите на популацията през 2050 г.“, се казва в доклада.

От организацията дават редица предложения за това как може да се разреши проблема. Един начин е да се подобри комуникацията между производители и консуматори, така че продоволствената верига да стане по ефективна. Инвестирането в земеделието и в по-добри технологии за складиране и пакетиране също би помогнало.

Друг подход е консуматорите в развития свят да бъдат насърчавани да използват по ефективно храната. Бизнесът пък би следвало да дава излишъка от производството за благотворителност и да намери алтернатива на изхвърлянето на органичния отпадък на сметищата.

Според ООН стойността на изхвърляната храна – като си изключи рибата и морските продукти – е около 750 милиарда долара годишно. За тази храна се похабяват 250 куб. км вода и се използват 1,4 милиарда хектара земя. (Източник: БТА)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!