Силен сигнал от сърцето на галактиката вероятно е от загадъчната тъмна материя

Ново изследване показа с по-голяма сигурност, че мощно излъчване на гама лъчи от центъра на Млечния път е причинено от загадъчната тъмна материя.

Излъчването на гама лъчи от галактиката - в квадратчето е потенциалното лъчение от тъмна материя от ядрото. Изображение: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration and T. Linden (Univ. of Chicago)

Излъчването на гама лъчи от галактиката - в квадратчето е потенциалното лъчение от тъмна материя от ядрото. Изображение: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration and T. Linden (Univ. of Chicago)

Учените смятат, че тъмната материя съставлява близо 80% от масата на материята във Вселената. Тя обаче е напълно невидима и за присъствието й може да се съди само по гравитационното привличане, с което въздейства на „нормалното“ вещество.

Учените буквално са „на тъмно“ по въпроса от какви частици е направена мистериозната субстанция. Причината за това, е че те никога не са били засичани по неоспорим начин. Водещ кандидат са теоретичните уимпове - от акронима на английски WIMP, който е съкращение за „слабо взаимодействащи масивни частици“.

Необяснимото лъчение, с предполагаем източник тъмната материя. Изображение: T. Linden (Univ. of Chicago)

Необяснимото лъчение, с предполагаем източник тъмната материя. Изображение: T. Linden (Univ. of Chicago)

Според учените за присъствието на уимповете може да се съди по това, че сблъсъците им са съпроводени с излъчването на енергия. Сега Дан Хуупър и неговите колеги смятат, че са открили такъв сигнал от сблъскването на частици и анти-частици тъмна материя в центъра на галактиката.

„Това е най-значимият сигнал, който сме засичали, за съществуването на частици тъмна материя въобще“, казва Хуупър. 

Хуупър и неговите колеги изучават излъчването от 2009 г. насам. Първоначално те открили данни на НАСА, които показват необяснимо допълнително гама лъчение от центъра на Млечния път – гама лъчите са мощно светлинно излъчване с висока честота.

Учените смятат, че именно сблъскването и взаимното унищожение на частици и анти-частици тъмна материя е в основата на въпросното гама излъчване.

В новото си изследване Хуупър и колегите му елиминират други потенциални гама-източници в галактиката, като пулсарите например. Те създали карта на излъчването, изключвайки известната фонова радиация и така показали, че сигналът се излъчва в сфера с радиус 5000 светлинни години около галактичното ядро. Сходни сигнали, открити в изследвани бебета-галактики, подкрепят теорията на учените. 

„В момента няма известни или теоретични астрофизични механизми или източници, които да обясняват излъчването“, казва Хуупър. (Източник: NASA, Ню сайънтист)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!