Свръхточни часовници могат да променят дефиницията за секунда

Часовниците с оптична решетка изостават с една секунда на 300 милиона години. Снимка: Creative Commons

Часовниците с оптична решетка изостават с една секунда на 300 милиона години. Снимка: Creative Commons

Френски изследователски екип разработи два часовника с т.нар. оптична решетка, които мнозина смятат за часовници на бъдещето.

Учените показаха, че двата часовника имат ниво на прецизност, което надвишава сегашната дефиниция за секунда. До средата на 20 век дефиницията за тази фундаментална единица за време бе базирана върху ротацията на Земята. Създаването на атомни часовници през 50-те години на миналия век доведе до редефиниране на секундата през 1967 г. въз основа на периода на осцилация на цезиевия атом.

Дефиницията, която е в сила и днес, би могла да еволюира с разработваните от десетина години часовници с т.нар. оптична решетка. „Идеята е да се пристъпи към сигнали, чиято осцилация е все по-бърза“, заяви Родолф Льо Тарга от Парижката обсерватория, Френския национален център за научни изследвания и университета „Пиер и Мария Кюри“.

Екипът под ръководството на Льо Тарга и Жером Лодевик създаде два часовника със стронциеви атоми, чийто период на осцилация е в оптичния спектър, докато осцилацията на цезиевия атом е в микровълновия спектър. Честотата в оптичната част от спектъра е много по-висока.

Френският екип доказа, че отмерваното от часовниците с оптична решетка време отговаря точно на часовниците с цезиеви атоми в Парижката обсерватория. Освен това за пръв път бе установено, че въпросните два часовника отмерват времето в съзвучие помежду си при ниво на прецизност, което надвишава дефиницията за секунда и това може да се превърне в основание за нейното редефиниране.

Льо Тарга все пак отбеляза, че с появата на йонни часовници международното съревнование в тази област е сериозно и часовниците от ново поколение непрестанно се усъвършенстват. Часовниците с оптична решетка изостават с една секунда на 300 милиона години, докато цезиевите часовници изостават с една секунда на 100 милиона години. (Източник: БТА)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!

Тагове: