Как ново голямо откритие сочи, че нашата Вселена е само една сред многото

Вселената ни може да е просто едно "балонче" сред други вселени-"балончета". Снимката показва мъглявината Балон. Автор: Russell Croman/APOD/NASA

Вселената ни може да е просто едно "балонче" сред други вселени-"балончета". Снимката показва мъглявината Балон. Автор: Russell Croman/APOD/NASA

Изключително значимо откритие на група учени, обявено в началото на седмицата, подкрепя идеята, че нашата Вселена не е единствена, а е една от многото.

В понеделник екип от Харвард-Смитсонианския център по астрофизика съобщи, че са намерили първото директно доказателство за първични гравитационни вълни (повече за откритието тук). Ако резултатите се потвърдят – което е доста вероятно предвид репутацията на института – те ще са доказателство за това, че Вселената се е разширила изключително бързо след зараждането си.

Това разширение, наречено инфлация, е протекло със скорост много по-голяма от скоростта на светлината. В случая не може да се говори за нарушаване на ограничението за максималната възможна скорост в природата, защото става въпрос за разширение на самото пространство, а не за движение на обекти в него.

С новите резултати се подкрепя теорията за т.нар. Мултивселена - термин, означаващ вселена, съставена от множество вселени.

След експлозията, поставила началото на космоса, той се е раздул 100 трилиона пъти само за частица от секундата. Според въпросната теория през тази фаза на инфлация някои участъци от пространство-времето може да са се раздували много по-бързо от други. Тези „балончета“ впоследствие са се развили в съвсем самостоятелни вселени. И докато в нашата позната вселена законите на физиката са едни, то в другите те може да са съвсем различни.

„Трудно е да се създадат модели на инфлацията, които не водят до мултивселена“, казва Алан Гут от MIT. „Не е невъзможно, така че със сигурност има нужда от още проучвания. Но при повечето от моделите на инфлацията се стига до мултивселена и доказателствата за инфлацията ни насочват в посока, в която трябва да вземем мултивселената на сериозно“, добавя Гут.

С това твърдение се съгласява и известният физик Андрей Линде, който е един от създателите на теорията за инфлацията.

„В повечето модели на инфлацията, ако тя е там, там е и мултивселената“, казва Линде. (Източник: space.com)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!