50 000 км път са построени в Амазонската джунгла в Бразилия само за 3 години

Сателитна снимка на река Амазонка. Източник: НАСА

Сателитна снимка на река Амазонка. Източник: НАСА

Почти по 17 000 км път на година са изграждани в бразилска Амазония в периода 2004 г. – 2007 г. показа ново проучване.

Изследователски екип използвал налични пътни карти и сателитни снимки, за да проследи еволюцията на пътищата в бразилска Амазония за  въпросния период. Съвсем логично се оказало, че пътната мрежа се разпростира най-бързо в зони, в които се строят нови селища. Веднъж щом на дадено място била изградена обширна мрежа, скоростта на по-нататъшното й разширение намалявала.

Според учените обикновено пътищата заемат по-малко от 2% от площта на държавите, но могат да засегнат в екологично отношение над 10 пъти по-голяма територия. Индиректното въздействие от съществуването им се изразява в различни изменения – от промени в температурата и влажността на въздуха и почвата до ограничаване на придвижването на животните. Пътищата са основен фактор за обезлесяването и унищожаването на хабитати, но начинът по който еволюират пътните мрежи слабо се разбира. 

„Знанието за това къде са пътищата и каква е скоростта на тяхното изграждане е ключово за прогнозирането на обезлесяването“, казва д-р Роб Ъуърс от Импириъл Колидж в Лондон.

„Съществуват редица модели, които разчитат на това знание, но в момента няма добри изследвания върху това колко бързо се строят пътищата и до къде се простират. Големият пропуск в нашата способност да прогнозираме бъдещето на този район е разбирането ни за пътните мрежи“, обяснява Ъуърс. 

Изследователите се надяват, че проучването ще обогати познанието ни за това как се променя използването на земята в световен мащаб и ще помогне обезлесяването да се прогнозира по-точно. (Източник: Imperial College London)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!