Делът на възобновяемата енергия ще стане втори по големина през 2016г

Според МАЕ се предвижда растеж за енергията, набавяна чрез фотоволтаици и вятърни турбини - от 4% през 2011г. до 8% през 2018г. Снимка: Activ Solar/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Според МАЕ се предвижда растеж за енергията, набавяна чрез фотоволтаици и вятърни турбини - от 4% през 2011г. до 8% през 2018г. Снимка: Activ Solar/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Делът, падащ се на възобновяемите източници на енергия, ще изпревари този на природния газ и ще стане втори по големина в света през 2016 г. (след въглищата), оповести Международната агенция за енергията (МАЕ).

Производството на електроенергия от възобновяеми ресурси, като вятър, слънчева светлина, вода и геотермална енергия, ще осигурява една четвърт от мощностите в глобален мащаб до 2018г., казват още от агенцията.

Растежа на технологиите от този тип се подсилва от все по-голямата им конкурентоспособност на пазара спрямо конвенционалната енергия. Секторът се развива изключително бързо в Китай, както и в други развиващи се страни.

Според МАЕ се предвижда растеж за енергията, набавяна чрез фотоволтаици и вятърни турбини – от 4% през 2011г. до 8% през 2018г.

„Като цената им продължава да пада, възобновяемите източници на енергия стават все по-привлекателни, спрямо нови добиви на фосилни горива“, казва изпълнителната директорка на МАЕ Мария ван дер Хувен

„Това е добре за световната енергийна система, която трябва да стане по-чиста и диверсифицирана“, каза още тя.

Все пак от МАЕ предупреждават, че бъдещият растеж на алтернативни на петрола, газа и въглищата източници ще срещне сериозни предизвикателства.

Сред тях са неяснотите по отношение на дългосрочни държавни политики, които възпрепятстват инвестициите. Други проблеми са намалените субсидии в някои страни по чисто икономически причини, както и сериозната конкуренция с други ресурси – така е например в САЩ, където бум на добива на шистов газ, сваля цената надолу. (Източник: БТА)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!