Откриха мистериозни хипер-скоростни звезди, които напускат Млечния път

Стрелките сочат към хипер-скоростните звезди, а оцветените опашки показват посоката им на движение. Млечният път съответно е показан отгоре и отстрани. Изображение: Julie Turner, Vanderbilt University / NASA / ESO

Стрелките сочат към хипер-скоростните звезди, а оцветените опашки показват посоката им на движение. Млечният път съответно е показан отгоре и отстрани. Изображение: Julie Turner, Vanderbilt University / NASA / ESO

Международен екип от астрономи откри нов тип хипер-скоростни звезди – те са самотни слънца, които се движат толкова бързо, че могат да избягат от гравитацията на Млечния път.

„Тези нови хипер-скоростни звезди са много различни от откритите по-рано“, казва водещият автор на научната публикация Лаурен Паладино. „Оригиналните хипер-скоростни звезди бяха големи сини слънца, които вероятно произхождат от центъра на галактиката. Новооткритите звезди са сравнително малки – приблизително с размера на Слънцето – и изненадващото е, че нито една от тях изглежда не произхожда от центъра“, обяснява Паладино.

Паладино направила откритието докато картографирала Млечния път, като част от инициативата SDSS – грандиозен проект, в който се цели да бъдат преброени звездите и галактиките в участък, покриващ близо четвърт от небето.

Паладино била изненадана, защото обикновено звездите-бегълци биват „изхвърлени“ от галактиката от супер-масивната черна дупка в нейния център. „Нито една от тези хипер-скоростни звезди не идва от центъра, което значи, че има нов тип хипер-скоростни звезди, които имат различен механизъм на изхвърляне“, казва Паладино.

Според учените една звезда трябва се движи със скорост по-голяма от 1,6 милиона км/ч спрямо Млечния път, за да успее да се откъсне от гравитационната хватка на галактиката. По аналогия една ракета трябва да се ускори до повече от 40 320 км/ч, за да успее да излети от Земята. Това означава, че е необходима огромна сила за ускоряването на звездата-беглец.

„Изключително трудно е да се изхвърли звезда от галактиката“, казва Паладино.

В обичайния сценарии хипер-скоростните слънца се ускоряват от гравитационната сила на черната дупка в центъра на Млечния път, която е с маса 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Траекториите на движение на тези звезди съответно показват, че са „изстреляни“ от центъра на галактиката.  Не обаче и в този случай.

„Големият въпрос е: Какво е ускорило тези звезди до такива екстремни скорости? Сега работим по него,“ казва Холи-Бокелман от екипа. (Източник: Vanderbilt University)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!

Тагове: