Снимки показват вятъра на Марс

Видими знаци за съществуването на ветрове на Марс дойдоха от неочакван източник – снимки на парашута, който помогна на марсохода на NASA Кюриосити да кацне на Червената планета миналото лято.

На поредицата от изображения, направени от орбитиращия апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), се вижда как парашутът променя формата си под въздействието на марсианския вятър.

Седемте снимки на повърхността на Червената планета са направени с камерата HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) на MRO между 12 август м.г. и 13 януари. Датата на заснемане и номера на каталогизиране са наложени върху всяко от изображенията. Парашутът е ярката форма в долната част на снимките, а светлият обект в горната е Mars Science Laboratory (Марсианска научна лаборатория) – апаратът който достави марсохода Кюриосити на повърхността на планетата. 

На първите четири изображения се забелязват само малки изменения, които могат да се обяснят с различната геометрия на наблюдението и осветяването. Но между 8 септември и 30 ноември се вижда как югоизточният край на парашута (долу дясно) е преместен навътре, така че общата заемана от него площ намалява. Друго изменение настъпва между 16 декември (шестата снимка) и 13 януари тази година (последната снимка), когато парашутът се премества на югоизток.

Парашутът на Марсианската научна лаборатория е най-големия, използван за кацане на Червената планета, в историята. По време на спускането на апарата в атмосферата, когато е напълно разтворен, диаметърът му достига 15,5 метра. (Източник: БТА, NASA)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!