Нов химичен елемент!

Симулация на бомбардиране на мишена от америций с калциеви йони

Симулация на бомбардиране на мишена от америций с калциеви йони

Международен екип ръководен от учени от Университета на Лунд в Швеция представи нови доказателства в подкрепа на съществуването на неизвестен досега химичен елемент с атомен номер 115. Новият свръх-тежък елемент следва да получи официалното си наименование.

Експериментите довели до откритието са проведени в изследователския център GSI в Германия, а резултатите потвърждават по-ранни изследвания на група учени от Русия.

„Това беше много успешен експеримент и един от най-важните в тази област през последните години“, казва Дирк Рудолф, професор в катедрата по ядрена физика на университета.

Освен че са наблюдавали новия химичен елемент, учените са събрали информация, която хвърля светлина върху структурата и свойствата на свръх-тежкото ядро. Бомбардирането на тънък слой америций (елемент 95 в периодичната таблица) с йони на калция позволило да бъде измерено излъчване, свързано с алфа разпада на веществото. Определени енергии на излъчените фотони (частици радиация) се припокрили с очакваните енергии на рентгеновата радиация, служеща като „отпечатък“ на всеки елемент.

Следва комитет, включващ членове от международните тела по чиста и приложна физика и химия, да прегледа резултатите и да реши дали да препоръча нови изследвания, преди съществуването на елемента да бъде признато. (Източник: Lund University)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!