Учените не могат да обяснят резултат от нови измервания на протона

Протон-протонен сблъсък в апарата CMS, CERN в един от многото експерименти проведени в ускорителя на частици, които целяха намирането на Хигс бозона. Точното разбиране на свойствата на протона е от голямо значение за физиката. Снимка: CMS, CERN

Протон-протонен сблъсък в апарата CMS, CERN в един от многото експерименти проведени в ускорителя на частици, които целяха намирането на Хигс бозона. Точното разбиране на свойствата на протона е от голямо значение за физиката. Снимка: CMS, CERN

Германски физици от института „Макс Планк“ са измерили големината на протона във втори експеримент, в който за целта се използва лъч от мюони. Резултатите се оказали различни от тези, получени с останалите методи – разчитащи на електрони – а причините за това несъответствие остават неясни, съобщиха „Сайънс“ и „Нейчър“.

В експеримента за измерване на протона, учените използвали лазерната спектроскопия. Първо атом на водород (състоящ се само от две части: протон и електрон) бил бомбардиран с поток мюони – според Стандартния модел мюоните са по-тежки „родственици“ на електроните.

В резултат на тази процедура  в някои атоми мястото на електрона било заемано от мюон, при което се формирал мюонен водород. Тази екзотична форма на водорода веднага била „обстрелвана“ с лазер, което позволило да й се направи спектроскопски анализ и да се даде оценка на радиуса на протона.

Размерът на частицата се е оказал с 4 процента по-малък, отколкото било установено с другите методи и се равнявал на 0,84 фемтометра – една трилионна от милиметъра.

Данните съвпадат с публикуваните през 2010г. резултати от първото измерване с мюони, но показват същата разлика със стойностите получени при другите измервания разчитащи на електрони.

Според учените теоретично това може да означава, че мюонът не взаимодейства с протона така, както се твърди в съвременната физика. Макар експерти, интервюирани от „Нейчър“, да смятат това за малко вероятно, на този етап те нямат друго обяснение.

Съвременните представи на учените за взаимодействието на елементарните частици се базират на т.нар. Стандартен модел. Последната частица, която физиците търсят в рамките на този модел, е Хигс бозонът. (Източник: БТА)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!