Ще създадат най-студеното място във Вселената

Илюстрация: NASA

Илюстрация: NASA

Учени от НАСА възнамеряват да създадат най-студеното място в известната ни Вселена на борда на Международната космическа станция.

На всички ни е известно, че космосът е много студено място. В огромните пространства между звездите и галактиките температурата на газа е от порядъка на 3 Келвина (-270,15C) – малко над абсолютната нула (-273С). Сега обаче учените от НАСА смятат да я понижат почти до крайния възможен предел.

„Ще изследваме материя при температури много по-ниски от тези, които се пораждат естествено“, казва Роб Томпсън от Лабораторията за реактивно задвижване на агенцията. „Смятаме да понижим реалната температура до 100 пико-Келвина“, допълва той.

100 пико-Келвина е само 1 милиардна от градуса над абсолютната нула, при която всякаква термично обусловена дейност на атомите на теория спира. При толкова ниска температура обикновените понятия като твърдо, течно или газообразно агрегатно състояние губят своя смисъл. Атомите малко над прага на нулевата енергия на практика създават нова форма на материята, която по същността си е… квантова.

Квантовата механика описва законите, които управляват материята на микро-ниво. В този странен свят една частица може да бъде едновременно на две места и да се държи едновременно като частица и вълна. Друго основно качество на квантовите феномени е, че при тях нищо не е сигурно, а е въпрос на вероятности.

През 1995 г. учени откриха, че ако няколко милиона атома на рубидия бъдат охладени до температура близка до абсолютната нула, те се сливат в една обща вълна от материя. През 2001 г. бе връчена и Нобеловата награда за откриването на тази форма на материята, наречена кондензат на Айнщайн-Бозе, на имената на Алберт Айнщайн и Сатиендра Бозе, които предсказват нейното съществуване през 20 век.

Оказва се, че ако два такива кондензата се слеят, те не се държат като смесени газове. Вместо това те си взаимодействат като вълни. Сега учените смятат да използват Лабораторията за охладени атоми на борда на космическата станция, за да изследват кондензатите при най-ниските температури, постигани някога. (Източник: NASA)

Последвай ни в социалните мрежи

Кликайки, ще ни помогнеш да продължим да пишем интересни новини. Благодарим!

Тагове: